خورشید آنلاین
من باقیمانده ی خدا در زمین او و انتقام گیرنده ی از دشمنان او هستم ...

ماشینی که همگان سوار آن میشوند...
چه آن کسی که سوار پراید باشد، و چه آن کسی که سوار پرادو...
آیا برای چنین روزی آماده هستیم؟

a

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩۱/٥/٢۱ توسط محسن شفیع زاده
طبقه بندی:  
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin