خورشید آنلاین
من باقیمانده ی خدا در زمین او و انتقام گیرنده ی از دشمنان او هستم ...

ارزیابی عملکرد

پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتنی را به سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی. مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد .پسرک پرسید :" خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن چمن ها را به من بسپارید؟ " زن پاسخ داد : کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد.

پسرک گفت:"خانم، من این کار را نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد". زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است.

پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد،" خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم، در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت ".مجددا زن پاسخش منفی بود.

پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت .مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت:" پسر...از رفتارت خوشم میاد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری بهت بدم"

پسر جواب داد،" نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو می سنجیدم، من همون

کسی هستم که برای این خانوم کار می کنه"

منبع:http://hamgaam.ir

باتشکر از:

جلال نیازی ساعی

 

نوشته شده در تاریخ ۱۳۸٩/٦/۱۸ توسط محسن شفیع زاده
طبقه بندی:  
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin