خورشید آنلاین
من باقیمانده ی خدا در زمین او و انتقام گیرنده ی از دشمنان او هستم ...

از حضرت رسول خدا علیه السلام روایت شده که چون بندهی خدا رو به قبله کند و از برای نماز با اخلاص نیت کند و بگوید «الله اکبر» از گناه بیرون آید چنانکه از مادر متولد شده باشد.

و چون «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» بگوید، به هر تار مویی که بر تن او باشد خدای تعالی ثواب یک سال عبادت در دیوان اعمال او بنویسد.

و چون «فاتحه» و «سوره» بخواند چنان بود که یک حج و عمره بجای آورده است.

و چون رکوع و تسبیح بگوید، چنان باشد که به وزن خود طلای سرخ صدقه داده باشد و چنان باشد که تمام کتاب های خدا را خوانده باشد.

و چون بگوید «سمع الله لمن حمده» خدای تعالی با نظر رحمت به او نگاه کند.

و چون سجده کند و تسبیح گوید خدای تعالی ثواب پیغمبران را روزی او کند.

و چون سلام دهد و فارغ شود خدای تعالی در های بهشت را به روی او بگشاید و از هر در بهشت که خواهد بی حساب وارد شود.

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٠/٥/۱٤ توسط محسن شفیع زاده
طبقه بندی:  
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin