داستان شیر و گرگ و روباه

داستان شیر و گرگ و روباه

روزی از روزها شیر و گرگ و روباه در صحرایی به هم رسیدند و معلوم شد همه گرسنه اند و به شکار می‌روند.

شیر گفت به عقیده‌ی من این کار خوبی نیست که ما هر کداممان به تنهایی شکار می‌کنیم و خودمان هم به تنهایی می‌خوریم. بهتر این است که سه نفری با هم شریک بشویم و با هم شکار بکنیم و با هم بخوریم.گرگ ساکت ماند و چیزی نگفت ، روباه که ضعیف تر بود. فکر کرد به هر حال شیر و گرگ بهتر شکار می‌کنند و صرفه با وست. گفت:صحیح است.احسنت.بهترین کار ها همین است همکاری با شیر مایه‌ی افتخار ماست.قرار شد هرسه به دنبال شکار بروند و هر کدام هر چه گیرش آمد در محل معینی بیاورد و با هم شریک باشند.

شیر یک گور خر شکار کرد.گرگ یک آهو گرفت و روباه یک خرگوش.شیر گفت:«بسیار خوب ، حالا بیایید یک جوری تقسیم کنیم که عالانه باشد .در دنیا هیچ چیز بهتر از انصاف نیست.»

روباه گفت:«ای شیر شما از همه ما ها بزرگ ترید.اختیار با شماست، هر طور که صلاح می‌دانید رفتار کنید.»

شیر گفت :«نه خیر، نه خیر، این حرف را نزنید.درست است که من از شما قوی تم ولی نمی‌خواهم مردم بگویند در تسیم خوراک،نظری و غرضی دارم.شما خودتان تصمیم بگیرید، پیشنهاد بدهید.وتی انصاف در کار باشدمن هم می‌پذیرم.خوب است این کار را به گرگ واگذا کنیم. ای گرگ تو این شکار ها را تقسیم کن.»

گرگ گفت:«چه عرض کنم حالا که می‌فرمایید.به عقیده‌ی من چون شما از ما دو نفر بزرگ ترید و گور خر را هم خودتان شکار کرده‌اید مال شما.»

من میانه حالم ، آهو را هم خودم گرفته ام مال من.روباه هم که کوچکتر از ما دونفر استخرگوش را که شکار کرده مال خودش باشد. شیر خشمگین شد و گفت:« گرگ درنده‌ی عوضی را نگاه کن ، خاک بر سرت کنند با این تقسیم کردنت.! پنجه‌ی محکمی بر سر گرگ زد کله‌اش را از تنش جدا کرد وبعد به روباه گفت گرگ بی تربیت انصاف و ادب نداشت. به سزای اعمال خودش رسید. حالا تو بیا و خودت که از همه‌ی حیوانات باهوش تری این گوشت ها را تقسیم کن.»

روباه فکر کرد باید از خیر یک خوراک بگذرد و جان خود را نجات بدهد و گفت:« گرگ راه و رسم دوستی با بزرگان را بلد نبود و خوب شد که به سزایش رسید.اما تسیم :موضوع خیلی روشن است.گور خر نهار شماست ، آهو غذای شام شماست و خرگوش هم برای صبحانه‌ی شما.»

شیر لبخندی زد و گفت:«آفرین به تو که چه خوب بلدی تقسیم کنی این انصاف و ادب را از کجا یاد گرفته‌ای؟

روباه گفت:بنده که قابل نیستم ، خوبی از خودتان است ولی این انصاف و ادب و طرز تسیم را از کله‌ی گرگ که مقابل شماست یاد گرفتم!

 *****************************************************

لطیفه و معما

تصادف

اولی : هفته پیش یک شاخه درخت به چشم زن من خورد سیزده هزار تومان خرج روی دستم گذاشت!

دومی:برو خدا رو شکر کن ، هفته پیش یک دستبند طلا به چشم زن من خورد ، صد و سی هزار تومان واسه من تمام شد !

طرز تشخیص

معلم اسب عربی را از اسب ترکمن چطور می‌توان تشخیص داد؟

شاگرد : از روی لهجه هایشان.

احمق

مردی مهربان در جاده‌ای می‌گذشت که کودکی را دید که یک گاری با بار آجر حمل می‌کند.مرد دلش سوخت وبه کودک در بردن گاری کمک کرد به از مدتی هر دو خسته شدند.مرد به کودک گفت که به اربابت نگفتی که قادر به حمل این گاری نیستی؟ پسر گفت: اتفاقاً این حرف را زدم. مرد گفت :خب اربابت چه گفت؟ پسر گفت : او گفت آخر یک احمق پیدا می‌شود که به تو کمک کند.

خیارشور

پسرکی چند خیار در دست داشت و به یک مغازه رفت و پرسید :آا شما خیار شور دارید؟ مغازه دار گفت :بله. پسرک گفت :پس بی زحمت این خیار ها را هم بشویید.

 *************************************************

معما

شخصی وارد اتاق سردی شد. او فقط یک چوب کبریت به همراه داشت.در آن اتاق یک بخاری نفتی ، یک چراغ نفتی و یک اجاق و مداری چوب بود.برای ایجاد حداکثر حرارت باید ابتدا کدام یک را روشن کند؟

 

یک شکارچی کبوتری را شکار کرد ، آیا خوردن جوجه‌ی درون شکم کبوتر حلال است؟

 

پاسخ معما

 

***************************************

مقاله

می دانیم سیارات با جرم اندک خود در مقایسه با جرم خورشید به شدت تحت تاثیر جازبه یخورشید قرار دارند و خورشید تمام این سیارات را با کمند جاذبه ای که داردپروانه وار به دور خود قرار داشته ولی اگر تنها نوروی جاذبه در میان بود سیارات باید به تدریج در یک حرکت مار پیچ در داخل خورشدسقوط می کردند والبته این اتفاقنمی افتد و سیارات همواره در یک مسیر بیضی شکل فاصله ی خوداز خور شید را حفظ می کنند سیارات به دلیل همان نیرویی که در درونشان به وجود می آید به درون خورشید سقوط نمی کنند .

این نیرو در گذ شته به نیروی گریز از مرکز معروف بوده ام امروزه به این نیرو انیرسی حرکت می گویند.

در یک نگاه گذرا به سیارات منظومات شمسی تقسیم بندی سادهای را می بینیم .سیارات نزدیک به خورشید کوچکند اما از پنجم به بعد حجم بزرگی پیدا می کنند با برسی های به عمل آمده به وسیله ی دانشمندان مشخص شده که پنج سیاره اول ساختار سنگی دارند وبقیه بزرگ و البته به شکل مایه و گازند . البته پلوتو آخرین سیاره ی منظومه شمسی به دلیل سرمای بسیار شدید به حالت جامد در آمده وبسیار سردو فشرده است . به پنج سیاره اول داخلی وبه بقیه سیارات خارجی میگویند.

شناخت و شناسایی سیارات بسیار کارپیچیده ومشکلی است .برای شناسایی سیارات در مطالعات نجومی یکی از روش ها سیاره شناسی مقایسه ای است . در این روش می توان سیارات را از نظر اندازه به سیارات کوچک وبزرگ وسنگی و گازی طبقه بندی کرد .در این روش ارتباط بین فواصل سیارات از خورشید را و یا مشابهت ها وتفاوت ها مورد برسی قرار میگیرد.

روش دیگرشناخت منظومه ی شمسی شناسایی تک تک اجزای این سیستم است .که در این صورت به شکل کلی نگاه نمی شود .

در این نگاه سعی می شود هر یک از اجزای منظومه شمسی یعنی سیارات شهاب ها سنگ ها ودنباله دارها در منظومهی شمسی تک تک مورد شناسایی قرهر گیرند.

اگر در گذشته با چشم یا تلسکوب می شداطلاعات کلی دربارهی سیارات را به دست اورد لیکن امروزه با سفر سفینه های فضایی به سوی سیارات و برسی همه جانبی آ نان امکان مقایسه ظاهری سیارات از نظر شکل ظاهری و ساختار ووجود جو و ویژگی های دیگر فیزیکی وشیمیایی آنان فراهم آمده است .

تهیه کنندگان:

سروش امیر احمدی

محسن شفیع زاده

 

/ 0 نظر / 1408 بازدید