سیمای دوران ظهور

سلام دوستان بعضی شما که مستند بسوی ظهور را دیده اید شاید دچار شک وسردرگمی در مورد شخصیت های معرفی شده درآن مستند شده باشید ویا خواهان اطلاعات در مورد اتفاقات آن زمان شده باشید. به همین دلیل می خوام  مطالبی در مورد سیمای دوران ظهور را برای شما بنویسم  واگر دوست داشته باشید در مورد دیگر افرادهمچون سید خراسانی، یمانی، سفیانی و... برای شما مطابی را بنویسم.

سیمای دوران ظهور

سیمایی را که روایات از اوضاع جهان در زمان ظهور ترسیم می کنند به ویژه از منطقه ظهور آن حضرت مانند: یمن، حجاز، ایران، عراق، شام، فلسطین، مصرومغرب... سیمایی است کامل که بسیاری از حوادث بزرگ وکوچک ونام های اشخاص واماکن را دربر میگیرد. روایات حاکی از این است که انقلاب و حرکت ظهور حضرت،بعد از فراهم شدن مقدمات وآمادگی منطقه ای وجهانی ، از مکه آغازمی شود وطبق روایات، در سطح جهانی نبردی سخت میان رومیان-غربی ها- وترکان ویا هوداران آن ها- که ظاهراً روس ها باشند- به وجود می آید، تا جایی که به جنگ جهانی منجر می گردد.اما در سطح منطقه دو حکومت هوادار حضرت مهدی{عج} در ایران ویمن تشکیل خواهد شد... که یاران ایرانی آن حضرت، مدتی قبل از ظهور، حکومت خویش را تاسیس نموده ودرگیر جنگی طولانی می شوند که سرانجام در آن پیروز می گردند.                                                                                     اندک زمانی پیش از ظهور آن بزرگوار، در میان ایرانیان دو شخصیت، با عنوان سیدخراسانی، رهبرسیاسی وشعیب بن صالح ، رهبر نظامی ظاهر شده وایرانیان تحت رهبری این دو تن ، نقش مهمی را در حرکت ظهور آن حضرت ایفاء خواهند نمود.                                                                         اما یاران یمنی وی، قیام وانقلاب آنان چند ماه پیش از ظهور حضرت بوده وظاهراٌ ایشان در سامان بخشیدن به خلاء سیاسی که درحجازبه وجود می آید همکاری می نماید.علت به وجود آمدناین خلاء سیاسی حجاز این است که شاه نابخردی از خاندان فلان- که آخرین پادشاه حجاز می باشد- کشته شده وبر سر جانشینی او اختلاف به وجود می آید، به گونه ای که این اختلاف تا ظهور مهدی ادامه خواهد یافت.در این هنگام نشانه های ظهور حضرت آشکار شده وشاید بزرگترین نشانه آن، ندای آسمانی است که به نام او در بیست وسوم ماه رمضان شنیده می شود. طبق روایات پس از این ندای آسمانی ، حضرت به طور سری با برخی از یاران وهواداران خود ارتباط برقرار می نماید. درباره حضرت ، در سراسر جهان سخن بسیار به میان آمده ونام وی زبانزد همگان گشته ، ومحبتش در دلها جای می گیرد.                                                                                                         دشمنان وی از ظهور آن حضرت سخت بیمناک شده واز این رو برای دست یافتن به او تلاش می کنند... در میان مردم شایع می شود که حضرت در مدینه منوره اقامت گزیده، وحکومت حجاز یا نیروهای خارجی، جهت کنترل اوضاع داخلی حجاز، وپایان دادن به کشمکش قبائل با حکومت وقت، لشکریان سفیانی را از سوریه به یاری می طلبند.این سپاه وارد مدینه شده و به هر مرد هاشمی که دست یابند او را دستگیر می کنند. بسیاری از آنان وشیعیان آن ها را کشته وبقیه را به زندان می افکنند. سپس آن حضرت در شهر مکه با بعضی از یاران خود تماس می گیرد... تا این که قیام وحرکت مقدس خویش رادر شب دهم محرم بعد از از نماز عشاء از حرم شریف مکی آغاز می کند. آن گاه نخستین سخنرانی خود را برای مردم مکه ایراد می فرماید که دشمنان وی سعی در ترورآن حضرت دارند،اما یاران آن حضرت با در میان گرفتن آن بزرگوار، دشمنان را متفرق ساخته ، ونخست بر مسجد الحرام وسپس بر مکه تسلط می یابند.در صبح روز دهم محرم، حضرت مهدی پیام خود را به زبان های مختلف به تمام جهان ابلاغ  می کند وملل دنیا را به یاری خویش دعوت کرده،اعلام می دارد که در مکه خواهد ماند ، تا معجزه ای که جد گرامی اش حضرت مصطفی{ص} وعده فرموده، وآن فرو ریختن لشکریان سفیانی به زمین است- که برای در هم شکستن حرکت آن حضرت راهی مکه می شوند- به وقوع می پیوندد.پس از اندک زمانی معجزه وعده داده شده در مورد سپاه سفیانی- که در مسیر مکه به حرک در آمده- اتفاق می افتد. آن حضرت پس از این معجزه ، با سپاه خود که بیش از ده هزار نفر است از مکه رهسپار مدینه می شود وپس از نبرد با نیروهای دشمن، مدینه را آزاد ساخته وبا آزاد سازی دو حرم مکه ومدینه، فتح حجازو تسلط بر منطقه خاتمه می یابد.                                                                             در برخی از روایات آمده است که آن حضرت، پس از پیروزی برحجاز راهی جنوب ایران می شود ودر آن جا با سپاه ایران وتوده های مردم آن سامان به رهبری خراسانی وشعیب بن صالح بر می خورند. آنان با وی بیعت کرده وبا قوای دشمن در بصره به پیکار می پردازند که سرانجام به پیروزی آشکاری دست می یابند.سپس امام وارد عراق گردیده واوضاع داخلی آن جا را پاکسازی وبا درگیری با بقایای نیروهای سفیانی آن ها را شکست داده و به قتل می رساند. آن گاه عراق را مرکز حکومت وکوفه را پایتخت خود قرار می دهد وبدین سان یمن، حجاز، ایران، وعراق یکپارچه تحت فرمانروایی آن حضرت در می آید.                                                                                                                 از روایات بر می آید:نخستین جنگی که حضرت پس از فتح عراق به آن اقدام می کند جنگ با ترکان است که آن ها را شکست می دهد. امام پس از تجهیز، سپاه بزرگش را راهی قدس می گرداند، در این هنگام با سپاه سفیانی درگیر نبرد سختی می شوند، نبردی که محورهای ساحلی عکا در فلسطین گرفته تا انطاکیه در ترکیه ودر داخل ازطبریه- شهرودریاچه ای است در فلسطین- تا دمشق وقدس را فرا می گیرد... . در این هنگام خشم الهی بر نیروهای سفیانی ویهودی ورومی فرود می آید و به دست مسلمانان کشته می شود ومسلمانان پیروزمندانه وارد قدس می گردند. غربیان مسیحی وقتی مواجه با شکست یهودیان به دست با کفایت حضرت می شوند، خشمگین شده وعلیه حضرت اعلان جنگ می کنند؛ولی ناگاه حضرت مسیح از آسمان قدس فرود آمده وبا سخنان خویش جهانیان وبه ویژه مسیحیان را مورد خطاب قرار می دهد. فرود آمدن حضرت مسیح برای جهان نشانه ای است که موجب شادی مسلمانان وملت های مسیحی خواهد گردید.

بسیاری از غربی ها به اسلام گرویده وحضرت مهدی{عج} را مورد حمایت وتاٌییدخویش قرار می دهند. اما رومیان به جهت این که حضرت مسیح موج همبستگی مردمی در میان ملت ها ایجاد کرده، وحشت زده شده ودر یک هجوم ناگهانی با نزدیک به یک میلیون سرباز به سرزمین شام وفلسطین یورش می آورند.

در این شورش، نیروهای اسلام رویاروی آن ها قرار گرفته وحضرت مسیح موضع خود را با حضرت مهدی هماهمنگ اعلام کرده وپشت سر وی در قدس نماز می گذارد. نبرد با رومیان روی می دهد وشکستی سخت متوجه رومیان می گردد. پس از این، دروازه های پیروزی جهت فتح کردن اروپا وغرب مسیحیت، به روی آن حضرت گشوده می شود.

پس از فتح غرب توسط حضرت ودر آمدن آن تحت فرمانروایی آن حضرت واسلام آوردن بیشتر مردم آن سامان، حضرت مسیح {ع}رحلت نموده وحضرت مهدی ومسلمانان بر پیکر او نماز گذارده واو را در جوارمزار شریف مادرش- در قدس- به خاک می سپارند.پس از فتح جهان توسط آن حضرت و یکپارچگی تمام دولت های جهان به صورت یک حکومت اسلامی، حضرت برای تعالی بخشیدن و شکوفایی زندگی مادی و رفاه همگان قیام نموده و جهت گسترش فرهنگ ودانش مردم می کوشد.

در زمان حضرت ، پای ساکنان زمین به سوی ساکنان کرات دیگر گشوده می شود. بعد از آن شماری از پیامبران وامامان به زمین باز خواهند گشت وتا هرزمان که اراده حق تعالی باشد، فرمانروایی خواهند نمود واین امر از نشانه های رستاخیز ومقدمات آن است.

به نظر میرسد جنبش دجال ملعون وفتنه وآشوب او یک حرکت انحرافی وبهره گیری از پیشرفت علوم باشد که در زمان حضرت، جامعه بشری به آن دست می یابد. دجال از روش های پیشرفته، برای فریب جوانان پسرو دختر- که بیشتر پیروان او را تشکیل می دهند- استفاده می کند. از این  رو موجی از فتنه وآشوب به وجود می آورد که مردم فریب کاری او را باور می کنند، اما حضرت مهدی{عج} نیرنگ های وی را آشکار ساخته وبه زندگی او وهوادارانش خاتمه می دهد.

 

این دورنمایی کلی از حرکت وانقلاب جهانی مهدی{عج} بود. به امید ظهور حضرت    

/ 0 نظر / 8 بازدید